Efekti 26 oksigenosterola iz Ganoderme lucidum i njihova aktivnost kao inhibitora sinteze holesterola

Applied and Environmental Microbiology, July 2005, p. 3653-3658, Vol. 71, No. 7

Nestlé Research Centre, Nestec Ltd., Vers-chez-les-Blanc, Lausanne, Switzerland

Ganoderma lucidum je lekovita gljiva iz porodice Polyporaceae (u Japanu pod imenom Reishi) i široko se koristi u kineskoj tradicionaloj medicini. Ranije smo objavili rezultate izolacije i identifikacije 26-oksigenosterola ganoderola A, ganoderola B, ganoderala A i ganoderične kiseline Y i njihovih bioloških efekata na in vitro sintezu holesterola u humanim hepatocitima. Uz to smo ispitali tačno mesto inhibicije u procesu sinteze holesterola. Utvrdili smo da ovi oksidisani steroli Ganoderme lucidum inhibišu biosintezu holesterola putem konverzije acetata ili mevalonata, kao prekursora holesterola. Inkorporacijom 24,25-dihidro-[24,25-3H2]lanosterola i [3-3H]latosterola u prisustvu ganoderola A, odredili smo da je tačka inhibicije sinteze holesterola izmedju lanosterola i latosterola. Ovi rezultati pokazuju da lanosterol 14 alfa-demetilaze, koji konvertuje 24, 25-dihidrolanosterol u holesterol, može biti inhibisan 26-oksigenosterolima iz Ganoderme lucidum. Pomenuti 26-oksigenosteroli se mogu primenjivati u terapijske svrhe radi sniženja nivoa holesterola u krvi.

PMID: 16000773 [PubMed – indexed for MEDLINE]