Ekstrakt Ganoderme lucidum indukuje zastoj ćelijskog ciklusa i apoptozu u ćelijama MCF 7 humanog karcinoma dojke

International Journal of Cancer 2002 Nov 20; 102(3):250-3

Department of Veterinary Public Health, College of Veterinary Medicine, Seoul National University, Korea

Iako je farmakološka i klinička primena vodenog ekstrakta Ganoderme lucidum opsežno dokumentovana, malo se zna o njenim alkoholnim ekstraktima. U ovoj studiji, antitumorsko dejstvo alkoholnog ekstrakta Ganoderme lucidum je ispitivano na MCF-7 ćelijama. Uočeno je da alkoholni ekstrakt Ganoderme lucidum inhibiše proliferaciju ćelija, zavisno od doze i dužine dejstva, što može biti posredovano ushodnom regulacijom gena p21Walf1 i nishodnom regulacijom ciklina D1. Uz to, ovo jedinjenje može direktno indukovati apoptozu MCF-7 ćelija, koja može biti posredovana ushodnom regulacijom proapoptotičnog Bax proteina a ne imunim sistemom. Naši rezultati pokazuju da postoje multipli mehanizmi antitumorskog dejstva Ganoderme lucidum.

PMID: 12397644 [PubMed – indexed for MEDLINE]