Faza I/II studije sa Ganoderma lucidum (Aphyllophoromycetideae) kod pacijenata sa dijabetes mellitusom tip II

International Journal of Medicinal Mushrooms, Volume 6, Issue 1, 2004

Institute of Food, Nutrition and Human Health, Massey University; Landcare Research, Auckland, New Zealand

Studije na životinjama su pokazale da frakcija polisaharida Ganoderme lucidum ima potencijalne hipoglikemijske i hipolipidemijske aktivnosti. Kliničke studije su bile usmerene ka proceni efikasnosti i bezbednosti Ganopoly (patentiranom tehnikom dobijena frakcija polisaharida iz G. lucidum) kod 71 pacijenta sa potvrdjenim diabetes mellitusom (DM) tip II. Kriterijumi za učestvovanje: tip II DM duže od 3 meseca bez primene insulina; starost iznad 18 godina; očekivani vitalni znaci za starost i status oboljenja; normalan elektrokardiogram (EKG); našte nivo glukoze u plazmi od 8.9 16.7 mmol/L kod pacijenata bez sulfonilureje ili našte nivo glukoze niži od 10 mmol/L pre izlučivanja sulfonilureje kod tretiranih pacijenata. Pacijenti su nasumično dobijali ili Ganopoly ili placebo per os u dozi 1800 mg tri puta dnevno tokom 12 nedelja. Pacijenti su 4 nedelje bili u periodu titracije doze a potom 8 nedelja pod dozom održavanja. U odredjenim intervalima su našte mereni glikozilirani hemoglobin (HbA1c), glukoza u plazmi, insulin i C-peptid. Zabeležena su neželjena dejstva i hipoglikemijske epizode. Tretman Ganopoly-em značajno smanjuje prosečni HbA1c sa 8.4% (početna vrednost) na 7.6 % nakon 12 nedelja. Značajne promene u prosečnim nivoima glukoze našte i posprandijalnog nivoa glukoze su bile u skladu sa promenama prosečnog nivoa HbA1c. Prosečne početne vrednosti našte nivoa glukoze i posprandijalnog nivoa glukoze kod pacijenata koji su tretirani Ganopoly-em su iznosile 12.0 odnosno 13.6 mmol/L. Nakon 12 nedelja prosečni posprandijalni nivoi glukoze su smanjeni na 11.8 mmol/L. Medjutim, ovi parametri se nisu menjali ili su bili blago promenjeni kod pacijenata koji su primali placebo. Postojala je značajna razlika izmedju grupa u posprandijalnom nivou glukoze u 12-oj nedelji (p < 0.05). Promene insulina našte, postprandijalnog insulina 2h nakon obroka, C-peptida našte i postprandijalnog C-peptida 2h nakon obroka su bile u skladu sa razlikama izmedju grupa u ovom završnom periodu merenja. Generalno, Ganopoly se dobro podnosi. Ova studija je pokazala da je Ganopoly efikasan i bezbedan pri snižavanju koncentracije glukoze u krvi.

DOI:10.1615/IntJMedMushr.v6.i1