Ganoderma lucidum inhibira ekspresiju inducibilne azot-monoksid sintaze u makrofagima

Molecular and cellular biochemistry 2005 Jul; 275(1-2):165-71

Department of Physiology, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada

Azot monoksid (NO) je osnovni medijator u mnogim fiziološkim i patološkim procesima. Preterana proizvodnja NO, putem inducibilne azot monoksid sintaze (iNOS) ima citotoksičan efekat, usled stvaranja peroksinitrita sa anjonom superoksida. Ova iNOS je, uglavnom, izražena u makrofagima i sposobna je proizvoditi velike količine NO. Ekspresija iNOS je uglavnom regulisana na nivou transkripcije. iNOS-om posredovana proizvodnja NO igra važnu ulogu u razvoju ateroskleroze. Ganoderma lucidum (G.lucidum, Linzhi ili Reishi) je tradicionalni biljni lek koji se uopšteno koristi kao dodatak zdravlju. Nekoliko studija je pokazalo njenu efektivnost protiv karcinoma, imunoloških poremećaja i kardiovaskualrnih oboljenja. Predmet ovde prezentovane studije je bio efekt Ganoderme lucidum na iNOS-om posredovanu proizvodnju NO u makrofagima. Humani monociti (THP 1) nastali iz makrofaga su inkubirani sa lipopoli-saharidima (LPS) tokom 24h. Ovakav tretman je značajno stimulisao proizvodnju NO (253% u poredjenju sa kontrolom). Ovakav stimulativan efekat je nastao usled povećane iNOS mRNK ekspresije (270% u poredjenju sa kontrolom) i iNOS aktivnosti (169.5%) u makrofagima. Nivo anjona superoksida je takodje bio povišen (150% nasuprot kontroli) u makrofagima tretiranim LPS-om. Tretman makrofaga ekstraktom Ganoderme lucidum (100 µg/mL) kompletno poništava LPS-om indukovanu iNOS mRNK ekspresiju i proizvodnju NO. Ovakav inhibitorni efekat Ganoderme lucidum je posredovan antioksidativnim dejstvom na generaciju LPS-om indukovanih anjona superoksida u makrofagima. Ovi rezultati nagoveštavaju da Ganoderma lucidum može ispoljiti terapijski efekat protiv ateroskleroze, poboljšanjem iNOS-om posredovane preterane proizvodnje NO u makrofagima.

PMID: 16335796 [PubMed – indexed for MEDLINE]