Ganoderma lucidum inhibiše proliferaciju ćelija humanog karcinoma dojke nishodnom regulacijom estrogenskih receptora i NF-kB signalizacije

International Journal of Oncology 2006 Sep; 29(3):695-703

Cancer Research Laboratory, Methodist Research Institute, Indianapolis, USA.

Ganoderma lucidum je orijentalna lekovita gljiva koja se u Aziji koristi u prevenciji i tretmanu različitih oboljenja, uključujući karcinom. Prethodno smo pokazali da Ganoderma lucidum inhibiše rast i indukuje interfazu ćelijskog ciklusa u G0/G1 fazi putem inhibicije Akt/NF-kB signala u estrogen nezavisnih ćelijama humanog karcinoma dojke. Međutim, još uvek nije razjašnjen molekularni mehanizam koji je odgovoran za inhibitorno dejstvo Ganoderme lucidum na proliferaciju estrogen zavisnih (MCF 7) i estrogen nezavisnih (MDA-MB-231) ćelija karcinoma dojke. U ovoj studiji smo pokazali da Ganoderma lucidum inhibiše proliferaciju ćelija MCF-7 i MDA-MB-231 karcinoma dojke putem podešavanja estrogenskih receptora (ER) i NF kB signala. Prema tome, Ganoderma lucidum nishodno reguliše ekspresiju ER-alfa u ćelijama MCF-7 ali ne utiče na ekspresiju ER-beta u MCF-7 i MDA-MB-231 ćelijama. Takođe je genetičkom analizom dokazano da Ganoderma lucidum inhibiše estrogen zavisnu kao i transaktivacionu aktivnost ER preko specifične DNK sekvence ( estrogen response element – ERE). Ganoderma lucidum snižava aktivnost NF kB indukovanu pomoću TNF alfa, kao i suštinsku (MDA-MN-231) aktivnost. Inhibicija preko ER i NF-kB je dovela do nishodne regulacije ekspresije c-myc protoonkogena, što konačno dovodi do supresije proliferacije estrogen-zavisnih kao i estrogen-nezavisnih ćelija karcinoma. Konačno, ovi rezultati pokazuju da Ganoderma lucidum inhibiše proliferaciju ćelija humanog karcinoma dojke i da sadrži biološki aktivna jedinjenja specifična protiv estrogenskih receptora i NF-kB signala, što sve zajedno ukazuje da je Ganoderma lucidum pogodna biljka u hemoprevenciji i hemoterapiji karcinoma dojke.

PMID: 16865287 [PubMed – indexed for MEDLINE]