Ganoderma lucidum suprimira pokretljivost visoko invazivnih ćelija karcinoma dojke i prostate

Biochemical and Biophysical Research Communications 2002 Nov 8; 298(4):603-12

Cancer Researh Laboratory, Methodist Research Institute, Indianapolis, USA

Sušeni prah dobijen iz bazidiomicete Ganoderme lucidum se u istočnoj Aziji koristi u terapiji nekoliko različitih bolesti, uključujući karcinom. Medjutim, nije u potpunosti razjašnjen molekularni mehanizam koji je uključen u biološka dejstva Ganoderme. Nedavno smo pokazali da fosfatidilinozitol-3 kinaza (PI 3 kinaza) i nuklearni faktor kapaB (NF kB) regulišu pokretljivost visoko invazivnih ćelija karcinoma dojke preko sekrecije urokinaza plazminogen aktivatora (uPA). U ovoj studiji, ispitivali smo dejstvo Ganoderme lucidum na visoko invazivne ćelije karcinoma dojke i prostate. Pokazali smo da spore ili sušeno plodno telo Ganoderme lucidum inhibišu suštinski aktivni transkripcioni faktor AP 1 i NF kB u MDA MB 231 ćelijama karcinoma dojke i PC 3 ćelijama karcinoma prostate. Uz to, Ganoderma lucidum inhibiše ekspresiju uPA i uPA receptora (uPAR) kao i sekreciju uPA, što dovodi do supresije migracije MDA MB 231 i PC 3 ćelija. Naši podaci pokazuju da spore i neprečišćeno plodno telo Ganoderme lucidum zajedničkim mehanizmom inhibišu invaziju ćelija karcinoma dojke i prostate, i da mogu imati terapijsku primenu u tretmanu karcinoma.

PMID: 12408995 [PubMed - indexed for MEDLINE]