Ganoderma ekstrakt aktivira MAP kinaze i indukuje neuronsku diferencijaciju kod pacova sa feohromocitomom PC12 ćelija

FEBS Letters 2000 Dec 15; 486(3):291-6.

Department of Biochemistry and Biotechnology Research Institute, Hong Kong University of Science and Technology, PR China

Opsežno je dokumentovana farmakologija i klinička primena tradicionalnog kineskog leka. Koristili smo in vitro model PC12 ćelija, kako bi pokazali prisustvo neuroaktivnih jedinjenja iz Ganoderma lucidum. Ekstrakt Ganoderme lucidum indukuje neuronsku diferencijaciju PC12 ćelija i štiti PC12 neurone (zavisne od faktora rasta) od apoptoze. Uz to, ovi efekti Ganoderme lucidum mogu biti posredovani ras/ekstracelularnom kinazom (Erk), pri čemu dolazi do signalne aktivacije kao i aktivacije proteina koji pokreže cAMP (CREB), što je dokazano fosforilacijom Erk1, Erk2 i CREB. Stoga, naši rezultati ne pokazuju samo prvi dokaz o prisustvu neuroaktivnih jedinjenja, koja učestvuju u neuronskoj diferencijaciji i neuroprotekciji PC12 ćelija, već otkrivaju i potencijalne signalne molekule koji su uključeni u dejstvo ekstrakta.

PMID: 11119721 [PubMed – indexed for MEDLINE]