Hemopreventivna i antitumorska svojstva Ganoderme lucidum (Aphyllophoromycetideae). Deo II. Pretkliničke i kliničke studije (pregled)

International Journal of Medicinal Mushrooms, Volume 6, Issue 3, 2004

Insitute of Food, Nutrition and Human Health, Masesey University, Landcare Research, Auckland, New Zeland

Prethodno je dokazano preventivno dejstvo i antikancerogena aktivnost Ganoderme lucidum u pretkliničkim (na životinjama) i kliničkim studijama (Deo I). Deo II studije ukazuje na moguć mehanizam dejstva. Podaci iz nedavnih studija sa pacijentima sa karcinomom su pokazali da Ganopoly (sirovi ekstrakt polisaharida G.lucidum) poboljšava funkciju imunog sistema domaćina, uključujući povećanu aktivnost efektorskih ćelija - T limfocita, makrofaga i prirodnih ćelija ubica, iako nije primećen upadljiv objektivni antitumorski odgovor. Trenutno dostupni podaci iz brojnih in vitro i in vivo studija pokazuju da je prevencija karcinoma i tumoricidna aktivnost rezultat poboljšanja funkcije imunog sistema, antioksidativnog dejstva, potrošnje slobodnih radikala, povećanja detoksikacije karcinogena i direktne citotoksičnosti. Glavni aktivni sastojak Ganoderme lucidum, takođe pokazuje hemopreventivne i tumoricidne efekte putem sprečavanja proliferacije ćelija karcinoma, modulacije signalnih molekula, indukcijom zastoja ćelijskog ciklusa i apoptoze ćelija karcinoma. I drugi mehanizmi mogu igrati ulogu, kao što su sprečavanje neoangiogeneze, rasta i progresije tumora. Iako Ganoderma lucidum predstavlja koristan suplement u prevenciji i terapiji karcinoma, buduće studije su neophodne kako bi se utvrdio mehanizam dejstva i identifikovalo precizno mesto dejstva na molekularnom nivou.

DOI:10.1615/IntJMedMushr.v6.i3