Hemopreventivna i antitumorska svojstva Ganoderme lucidum (Aphyllophoromycetideae). Deo I. Pretkliničke i kliničke studije (pregled)

International Journal of Medicinal Mushrooms, Volume 6, Issue 2, 2004

Insitute of Food, Nutrition and Human Health, Masesey University, Landcare Research, Auckland, New Zeland

Poslednjih godina postoji povećano interesovanje za identifikaciju efektivnih i bezbednih sastojaka lekovite gljive u prevenciji i lečenju karcinoma. Ganoderma lucidum se u ove svrhe koristi bilo kao monoterapija ili u kombinaciji sa biljnim ili sintetičkim hemoterapijskim preparatima. Različiti polisaharidi (posebno β-glukani i glikoproteini) i triterpenoidi predstavljaju glavne aktivne komponente koje su odgovorne za hemopreventivnu i tumorocidnu aktivnost Ganoderme lucidum. Ova jedinjenja su pokazala povoljne preventivne i antikancerogene efekte u studijama na životinjama (miševi i pacovi). Međutim, retko se sreće randomizovana, placebom kontrolisana i multicentrična klinička studija sa primenom G.lucidum . U randomizovanoj, placebom kontrolisanoj kliničkoj studiji, 38 (26.6%) od 143 pacijenta sa karcinomom su imali stabilno oboljenje u toku 12 nedelja i duže (opseg 12-50 nedelja), kada su oralno tretirani Ganopoly-em (ekstrakt polisaharida G.lucidum ) u dozi od 1800 mg tri puta dnevno tokom 12 nedelja. Kod mnogih pacijenata su zabeleženi palijativni efekti na simptome uzrokovane karcinomom, kao što su znojenje i nesanica. Zaključeno je da Ganopoly se dobro podnosi pri čemu su zabeležena pet umerenih neželjenih dejstava. Ovi početni nalazi pokazuju da Ganoderma lucidum predstavlja povoljan pristup u prevenciji i terapiji karcinoma. Buduće studije su neophodne kako bi se utvrdio odnos između unete doze Ganoderme lucidum i rizika od karcinoma, kao i da se ispitaju efikasnost i bezbednost kada se Ganoderma lucidum koristi samostalno ili u kombinaciji sa hemoterapijom.

DOI:10.1615/IntJMedMushr.v6.i2