Hepatoprotektivna aktivnost i mehanizam dejstva Ganoderma lucidum (Aphyllophoromycetideae)

International Journal of Medicinal Mushrooms, Volume 5, Issue 2, 2003

Institute of Food, Nutrition and Human Health, Massey University; Landcare Research, Auckland, New Zealand

Biljni lekovi su uvek smatrani bezbednim i korisnim u tretmanu hronične hepatopatije. Ganoderma lucidum (Aphyllophoromycetideae) je izuzetno cenjena gljiva orijentalne tradicionalne medicine koja se široko koristi za tretman hronične hepatopatije različite etiologije. Podaci iz in vitro studija i studija na životinjama ukazuju da ekstrakt G. lucidum (uglavnom sačinjen od polisaharida ili triterpenoida) pokazuje protektivno dejstvo kod oštećenja jetre koje je izazvano toksičnim jedinjenjima (na pr., CCl4) i Bacillus Calmette-Guerin (BCG) sa lipopolisaharidima (LPS). U studiji sa plovkama G. lucidum je pokazala i antihepatitis B virusnu (HBV) aktivnost. Nedavno je randomizovana placebom kontrolisana klinička studija pokazala da tretman polisaharidima G. lucidum u trajanju od 12 nedelja redukuje hepatitis B e antigen (HBeAg) i HBV DNK kod 25% (13/52) pacijenata sa HBV infekcijom. Mehanizam hepatoprotektivnog dejstva G. lucidum je uglavnom nedefinisan. Medjutim, prikupljeni dokazi pokazuju nekoliko mogućih mehanizama. Ovo uključuje antioksidativnu aktivnost i povećanu potrošnju slobodnih radikala, modulaciju hepatičkih enzima faze I i II, inhibiciju b-glukuronidaze, antifibrotičku i antivirusnu aktivnost, modulaciju proizvodnje azot-oksida, održavanje hepatocelularne homeostaze kalcijuma i imunomodulatorne efekte. G. lucidum može biti povoljan faktor u tretmanu različite hronične hepatopatije. Neophodne su dalje studije radi ispitivanja kinetike i mehanizma dejstva sastojaka G. lucidum sa hepatoprotektivnim aktivnostima.

DOI:10.1615/IntJMedMushr.v5.i2