Hepatoprotektivna uloga polisaharida Ganoderme lucidum kod imunološkog oštećenja jetre indukovanog BCG-om kod miševa

World J Gastroenterol. 2002 Aug;8(4):728-33.

Department of Pharmacology, School of Basic Medical Sciences, Beijing University, Beijing, China

CILJ: Ispitivanje dejstva polisaharida Ganoderme lucidum (GLP) na imunološko oštećenje jetre indukovano BCG infekcijom, kao i ispitivanje odnosa izmedju stepena oštećenja jetre i proizvodnje NO kod miševa.

METODE: Imunološko oštećenje jetre je u velikoj meri indukovano prethodnim tretmanom BCG om (125 mg/kg, 2 nedelje, i.v.) ili prethodnim tretmanom BCG-om uz lipopolisaharide (LPS, 125 µg/kg, 12 sati, i.v.) kod miševa in vivo. U kulturi in vitro hepatocelularno oštećenje je indukovano prethodnim tretmanom BCG-om sa mešavinom inflamatornih citokina (CM), u koju su uključeni TNF-α, IL 1β, IFN-γ i LPS. GLP je primenjen per os ili inkubacijom kulture sa istovremenim imunološkim stimulansom. Oštećenje jetre je izmereno aktivnošću alanin aminotransferaze (ALT) u serumu i u supernatantu kulture hepatocita, promenama u težini jetre i histopatološkim ispitivanjem. Proizvodnja NO u supernatantu kulture je odredjena Griess-ovom reakcijom. Takodje je imunohistohemijskim metodama ispitivana i ekspresija proteina inducibilne NO-sintaza (iNOS).

REZULTATI: Kod BALB/c miševa in vivo i in vitro BCG-om ili BCG-om sa inflamatornim citokinima je indukovano značajno imunološko oštećenje jetre. U uslovima BCG-stimulacije, uočeno je povećanje težine jetre i porast serumskih/supernatantnih vrednosti ALT, kao i mikroskopskom analizom unutar tkiva jetre formiranje granuloma i inflamatornih ćelija. Takodje, je primećena proizvodnja NO u supernatantu kulture tretirane BCG-om ili/i CM stimulusom, kao i mnoštvo iNOS pozitivnih sojeva u BCG-om prethodno stimulisanim delovima jetre. Primena GLP značajno ublažava tumefakciju jetre, snižava oslobadjanje ALT i proizvodnju NO u serumu/supernatantu, ublažava patološke promene hroničnog i akutnog zapaljenja koje je indukovano BCG-stimulusom kod miševa. Takodje, rezultati imunohistohemijskih analiza su pokazali da GLP inhibiše ekspresiju iNOS proteina kod modela imunološkog oštećenja jetre indukovanog BCG-om.

ZAKLJUČAK: Predstavljena studija pokazuje da NO učestvuje u imunološkom oštećenju jetre koje je indukovano Mycobacterium bovis BCG infekcijom. Mehanizam protektivne uloge GLP u BCG-indukovanom imunološkom oštećenju jetre može biti proizvod uticaja stvaranja NO kod miševa.

PMID: 12174387 [PubMed – indexed for MEDLINE]