Klinička istraživanja lekovitih gljiva: iskustvo sa Ganodermom lucidum

International Journal of Medicinal Mushrooms, Volume 7, Issue 1&2, 2005

Division of Pharmacy, School of Life Science, Faculty of Science, National University of Singapore, Singapore

Uprskos popularnosti lekovitih gljiva većina njih nije dovoljno proučena u pogledu kliničke efikasnosti i toksičnosti. Izvršeno je sedam kliničkih ispitivanja Ganoderme lucidum kod nekoliko oboljenja, uključujući karcinom, dijabetes tipa II, koronarno oboljenje srca, hronični hepatitis B i neurasteniju. Većina studija je bila randomizovana, dvostruko slepa, multicentrična i kontrolisana placebom. Iz ovih studija su proistekli povoljni rezultati. Na primer, tokom 12 nedelja tretman Ganopoly-em je pokazao hipoglikemijsko dejstvo kod dijabetesa tip II, poboljšanje simptoma/znakova pacijenata sa koronarnim oboljenjem ili neurastenijom, kao i pojedina antivirusna dejstva kod pacijenata sa hroničnim hepatitis B infekcijom. Međutim, isti tretman nije dao objektivnih rezultata kod pacijenata sa kasnim stadijumom karcinoma, iako je primećen određen vid stabilizacije oboljenja. Verovatno da Ganopoly poboljšava funkciju imunog sistema kod pojedinih pacijenata sa karcinomom, ali rezultati ispitivanja nisu to potvrdili još uvek. Generalno, Ganopoly se dobro podnosi. Povrh svega, rezultati svih ovih kliničkih studija pokazuju da Ganopoly može imati višestruke farmakološke aktivnosti, iako su dejstva minorna, umerena ili ih uopšte nema, kao rezultat mnogih faktora (neadekvatan režim doziranja, teškođe u pronalaženju odgovarajućih biomarkera i krajnjih tačaka merenja, velika varijabilnost među pacijentima u odgovoru na terapiju i nepoznat mehanizam dejstva). Neophodna je dobro konstruisana studija, koja će istražiti mehanizam dejstva, efikasnost i bezbednost G.lucidum kod pacijenata.

DOI:10.1615/IntJMedMushr.v7.i12