Monitoring imunih odgovora nakon primene imunomodulatora kod pacijenata sa uznapredovalim kolorektalnim karcinomom

International Immunopharmacology 2006 Mar; 6(3):499-508 Epub 2005 Sep 15

Department of Clinical Pharmacy, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China

Mnogi herbalni lekovi se u azijskim zemljama naširoko koriste kao imunomodulatori. Ganoderma lucidum je jedna od najčešće korišćenih biljaka u Aziji i prekliničke studije su utvrdile da frakcija polisaharida Ganoderme lucidum ima snažno imunomodulatorno dejstvo. Medjutim, oskudan je klinički dokaz. Prezentovana otvorena studija ima za cilj da ispita dejstva polisaharida Ganoderme lucidum na izabrane funkcije imunog sistema kod pacijenata sa uznapredovalim kolorektalnim karcinomom. Četrdeset sedam pacijenata je učestvovalo i bilo oralno tretirano Ganodermom lucidum u dozi od 5.4 g/dan tokom 12 nedelja. Odabrani imuni parametri su u toku studije praćeni različitim imunološkim metodama. Kod obradjenih 41 pacijenta sa karcinomom, tretman Ganodermom lucidum je povećao mitogenu reaktivnost na fitohemglutinin, povećao broj CD3, CD4, CD8 i CD56 limfocita, povećao koncentracije interleukina IL-2, IL-6 i NK aktivnosti u plazmi, dok su IL-1 i TNF α bili sniženi. Za sve parametre nije utvrdjen statistički značaj u poredjenju osnovnih vrednosti sa vrednostima nakon 12 nedelja tretmana Ganodermom lucidum. Promene IL-1 su udružene sa promenama IL-6, IFN-γ, CD3, CD4, CD8 i NK aktivnošću (p < 0.05) i promene IL-2 su bile udružene sa promenama IL-6, CD8 i NK aktivnošću. Rezultati ukazuju da Ganoderma lucidum može imati potencijalna imunomodulatorna dejstva kod pacijenata sa uznapredovalim kolorektalnim karcinomom. Naredne studije moraju ispitati korist i bezbednost Ganoderme lucidum kod pacijenata sa karcinomom.

PMID: 16428086 [PubMed – indexed for MEDLINE]