Nedostatak antitrombocitnog efekta sirovog ekstrakta Ganoderme lucidum kod HIV pozitivnih pacijenata sa hemofilijom

The American Journal of Chinese Medicine 1990; 18(3-4):175-9

Section of Hematology, National Yang-Ming Medical College, Taipei, Taiwan

Ispitivani su efekti ekstrakta Ganoderme lucidum (GL P) na status imunog sistema HIV pozitivnih pacijenata sa hemofilijom i obrnutim odnosom T helper i T supresor limfocitima. S obzirom da se zna da ekstrakt Ganoderme lucidum sadrži visok nivo adenozina, veoma je bitan moguć neželjeni antitrombicitni efekat ekstrakta kod pacijenata sa hemofilijom. Pet pacijenata sa hemofilijom A su dobrovoljno dobijali ekstrakt koji je sadržao 150 mg adenozina u 100 mg ekstrakta. Odredjeno je da pacijenti dobijaju 1.35 mg adenozina dnevno. Test agregacije trombocita pre i posle ispitivanja ekstrakta je nije pokazao značajne promene. Za ovde korišćeni sirovi ekstrakt Ganoderme lucidum se smatra da nema neželjeni antitrombocitni efekat in vivo uprkos visokom sadržaju adenozina.

PMID: 2270852 [PubMed – indexed for MEDLINE]