Protektivno dejstvo in vitro i in vivo polisaharida Ganoderme lucidum na aloksanom indukovano oštećenje ostrvaca pankreasa

Life Science 2003 Sep 19; 73(18):2307-19

Department of Pharmacology, School of Basic Medical Sciences, Peking University Health Science Center, Beijing, PR China

Ova studija je sprovedena u cilju ispitivanja protektivnih dejstava polisaharida Ganoderme lucidum (GL-PS) izolovanih iz plodnog tela Ganoderme lucidum na aloksanom indukovano oštećenje ostrvaca pankreasa. In vitro, aloksan je izazvao dozno zavisnu toksičnost izolovanih ostrvaca pankreasa. Prethodni tretman ostrvaca tokom 12 i 24 sati, značajno je pospešio revitalizaciju ostrvaca od oštećenja koje je indukovano aloksanom. Primenom konfokalne mikroskopije takodje je uočeno da Gl-PS inhibiše proizvodnju slobodnih radikala u izolovanim ostrvcima pankreasa koja je indukovana aloksanom. Kod miševa sa dijabetesom koje je indukovano aloksanom, zavisno od primenjene doze, Gl-PS povećava nivo serumskog insulina i redukuje nivo serumske glukoze, kada se daje pre tretmana u trajanju od 10 dana. Takodje je nadjeno da su kod miševa sa aloksanom indukovanim dijabetesom homogenati pankreasa imali više produkata peroksidacije lipida, nego životinje tretirane Gl-PS-om. Bojenje aldehid-fuksinom je pokazalo da aloksan uzrokuje nestajanje skoro svih beta ćelija iz ostrvaca pankreasa, dok je Gl-PS delimično štitio beta ćelije od nekroze. Aloksan (60 mg/kg) indukuje NF-kapaB aktivaciju u pankreasu 30 minuta nakon injekcije. Tretman Gl-PS-om pre injekcije inhibiše aloksanom indukovanu aktivaciju NF-kapaB. Ovi rezultati pokazuju da su Gl-PS korisni u zaštiti od aloksanom indukovanog oštećenja ostrvaca pankreasa in vitro i in vivo. Jedan od mehanizama dejstva je njegova zapanjujuća sposobnost da štiti ostrvca pankreasa od oštećenja slobodnim radikalima koje je nastalo pod uticajem aloksana.

PMID: 12941433 [PubMed – indexed for MEDLINE]