PITANJA

Vaše sugestije, komentare i pitanja možete uputiti lekarima i farmaceutima.

Kapsule GD-100 se mogu bezbedno upotrebljavati duži vremenski period, bez ikakvih neželjenih posledica. Ukoliko se jave alergijske reakcije kao crvenilo, osip, mučnina, povraćanje i proliv, neophodno je odmah prekinuti sa uzimanjem preparata.

Kapsule GD-100 se uzimaju ujutru, pola sata nakon doručka uz čašu mlake vode kao i nakon večere, takođe uz čašu mlake vode.

Kapsule GD-100 se ne preporučuju u periodu trudnoće i dojenja, usled nedostatka dokaza da su u potpunosti bezbedne za trudnice i dojilje.

GD-100 se ne preporučuje deci ispod 12 godina starosti, usled nedostatka dokaza da su u potpunosti bezbedne za decu.

Da, ovi pacijenti mogu koristiti kapsule GD-100 jer ne štete sluznici želuca. Međutim, GD-100 ne predstavlja terapiju u lečenju ovih stanja.

Ne postoje podaci o lečenju ulceroznog kolitisa preparatom GD-100, ali možete koristiti GD-100 preparat.

Kapsule GD-100 se bezbedno mogu koristiti sa svim ostalim lekovima. Osobe koje koriste antikoagulantnu terapiju, uz konsultaciju lekara, trebale bi češće da kontrolišu parametre koagulantnog statusa.

Nisu zabeležena nikakva neželjena dejstva preparata GD-100.

GD-100 je dijetetski suplement i nije lek za maligna oboljenja, ali može biti od velike koristi ukoliko se primenjuje uz standardnu, konvencionalnu terapiju karcinoma.

GD-100 je imunomodulator i kao takav pospešuje rad zdravih ćelija dok ćelije tumora brojnim mehanizmima ’’ubija’’ i tako ostvaruje pomenuto selektivno dejstvo.

Pacijenti koji otežano gutaju, mogu ga uzeti uz tečni obrok, bez otvaranja, kako bi se zaobišla želudačna barijera.

Dužina terapije i efekti mnogo zavise od stepena narušenosti imuniteta, kao i individualnog odgovora pacijenta.

Studije sa bioaktivnim supstancama Ganoderme lucidum su izvršene u više različitih zemalja sveta, a deo tih studija je prezentovan u publikaciji koju je izdala naša kompanija kao i na Internet prezentaciji preparata GD-100.

Studije koje su rađene u svetu najviše su rađene u oblasti karcinoma dojke, kolona, prostate, pluća, leukemija. Pokazano je da se smanjuje mogućnost razvoja metastaza, ponovne pojave bolesti, da se smanjuju neželjeni efekti hemo i radioterapije i da pomaže u održavanju leukocitne loze. Nema studija u kojima se pratio broj trombocita. Svakako će imati pozitivnih dejstava kada se primenjuje u toku hemoterapije, ali kada je reč konkretno o broju trombocita ne možemo ništa da garantujemo.

Nema podataka ni studija o dejstvu GD-100 preparata kod sarkoidoze. Studije u svetu nisu rađene o primeni Ganoderme u ovom stanju. GD-100 možete koristiti za jačanje imuniteta, kao i za opšte poboljšanje stanja organizma.

GD-100 se savetuje u toku zračne terapije i primene citostatika, ali i kada se završe ciklusi zračenja i hemoterapije. Bioaktivne komponente u GD-100 kapsulama smanjuju mogućnost ponovne pojave bolesti i smanjuju mogućnost pojave metastaza. Trebalo bi uzimati 2×1 kapsulu, tj. jednu pola sata posle doručka uz čašu tople vode i jednu pola sata posle večere uz čašu tople vode.

GD-100 kapsule možete da koristite uz Tamoksifen, jer daje dobre rezultate kod karcinoma dojke. 2×2 kapsule tri do šest meseci.

GD-100 se može koristiti kao dodatak standardnoj terapiji za regulaciju krvnog pritiska. Bioaktivne komponente prisutne u kapsulama GD-100 imaju hipotenzivno dejstvo i usporavaju proces ateroskleroze. GD-100 pomaže kod bolesti srca i krvnih sudova pošto deluje kardioprotektivno (zaštitno na srce), te pojačava imuni sistem stimulacijom prirodnih odmbrambenih ćelija imunog sistema. Međutim, GD-100 ne može da zameni standardnu terapiju koju uzimate za regulaciju krvnog pritiska.

GD-100 se preporučuje kao dodatna terapija kod HIV infekcija i hepatitisa B. Međutim, obzirom da kod vas urođeno nedostaje faktor koagulacije i da imate problem sa zgrušavanjem krvi, mora postojati oprez pri uzimanju GD-100 kapsula jer jedna od komponenti ima antiagregaciono dejstvo, stoga mera opreza postoji kod osoba kod kojih postoje ozbiljnija krvarenja da ne bi došlo do iskrvavljenja.

Trenutno se u svetu rade ispitivanja o primeni Ganoderme koja je osnova GD-100 preparata kod sistemskog lupusa, reumatoidnog artritisa i drugih autoimunih obolenja. Trenutno je treća faza ispitivanja u toku i postoje pozitivni rezultati i naznake da će moći da se koristi kod ovih i drugih autonomnih obolenja, ali dok ne stignu definitivne potvrde moramo se ograditi od primene u ovim bolestima.

Što se tiče vašeg problema obzirom na kontrolni pregled (kolonoskopiju) i tumorske markere, vi ste u stabilnoj fazi. Vama se preporučuje uzimanje GD-100 preparata ukoliko nema primene citostatika i zračenja (a koliko smo zaključili nemate nikakvu terapiju trenutnu) 2×1 kapsula. Ne možemo Vam odgovoriti na pitanje o produženju života pošto nemamo podatke o tome. Na osnovu naučnih radova GD-100 može da smanji mogućnost da se razviju metastaze ili da se javi recidiv (odnosno ponovno obolenje). Uz sve to jača vaš odbrambeni sistem da se sam izbori sa različitim agensima, između ostalog i sa tumorskim ćelijama, tj. olakšava vašem imunom sistemu da prepozna i ubije tumorsku ćeliju. Znači ukoliko nema nikakve terapije trenutno uzimajte 2×1, jedna kapsula pola sata posle doručka i jedna pola sata posle večere uz času mlake vode. Ukoliko imate neku od terapija (citostatike ili zračnu terapiju) onda bi trebalo da uzimate 2 kapsule pola sata posle doručka i 2 kapsule pola sata posle večere uz čašu mlake vode. Što se tiče Vašeg oca, operacija, ukoliko je moguće da se izvede, u odnosu na godine, njegovo opšte stanje, pa i druge faktore, je uvek najbolje rešenje kod ovakvih karcinoma. GD-100 predstavlja isključivo dodatak standardnoj (predloženoj ) terapiji (u ovom slučaju operaciji). Za opšte jačanje imuniteta možete da date i ocu GD-100 kapsule u njegovom slučaju 2×2. Ali operacija ili neki drugi vid predložene terapije predstavljaju za vašeg oca najbolje rešenje.

Svakog dana bi trebalo da uzimate 2×2 kapsule, dve kapsule ujutru,pola sata posle doručka sa čašom mlake vode i dve kapsule uveče, nakon obroka uz čašu mlake vode. Posle ta četiri ciklusa (posle tih 80 dana) uzimate 2×1, 1 kapsulu pola sata posle doručka i jednu kapsulu pola sata posle večere uz čašu mlake vode.

Displazne promene u dojci su česte kod žena. Zavise od nivoa hormona, tako da u odnosu na period menstrualnog ciklusa one menjaju veličinu tj.uvećavaju se i smanjuju. Ukoliko se radi o displaznim promenama preparat GD-100 ne može pomoći u tom slučaju. Ukoliko ste genetski opterećeni (ukoliko je bilo slučajeva karcinoma u bližoj porodici) možete uzimati GD-100 preventivno, u tom slučaju uzimajte po jednu kapsulu. Kod karcinoma dojke u periodu hemoterapije i radioterapije savet je 2×2 posle jela uz čašu mlake vode, a kada se završe svi ciklusi hemoterapije i radioterapije treba uzimati 2×1 kapsula GD-100 preparata. Vi trenutno možete da uzimate 2×1 kapsulu.

Preporučuje se uz dodatak hemoterapije i radioterapije. Vaša supruga sme da koristi GD-100 u dozi dva puta dvevno po dve kapsule i to dve kapsule pola sata nakon dorucka i dve kapsule pola sata posle večernjeg obroka, uz čašu mlake vode.

GD-100 je dodatak standardnoj preporučenoj terapiji (hemoterapija i radioterapija). Pošto je karcinom tek otkriven, biće predložen neki vid lečenja (operativno, hemoterapija i radioterapija). U toku tih terapija trebalo bi da uzima 2×2 kapsule, dve pola sata posle doručka i dve pola sata posle večere uz čašu mlake vode. Ako bude radioterapija svaki dan trebalo bi da uzima 2×2 kapsule na dan. Kada se bude maligna bolest uvela u stabilniju fazu (kada ne bude ciklusa hemo i radioterapije) trebalo bi da uzima 2×1, jednu pola sata posle doručka i jednu pola sata posle večere, uz času mlake vode. GD-100 čija je osnova Ganoderma ima u sebi bioaktivne sastojke koji povoljno deluju na visok pritisak i na poboljšanje cirkulacije u srcu zbog čega se Ganoderma savetovala decenijama i vekovima unazad osobama koje boluju od visokog pritiska i osobama sa anginom pectoris.

GD-100 vaša supruga bi trebalo da uzima 2×2, dve kapsule ujutru pola sata posle doručka i dve kapsule uveče pola sata posle večere. Gd-100 je isključivo dodatak standardnoj preporučenoj terapiji. Ono što je pokazano je da smanjuje neželjene efekte hemio i radioterapije, da smanjuje širenje bolesti i nastanak metastaza. Krajnji rezultat delovanja bioaktivnih komponenti je stimulacija i aktivacija sopstvenog odbrambenog sistema.

Preporuka je da se GD-100 kapsule uzimaju pola sata posle jela uz čašu mlake vode. Pošto se uzimaju 2 puta dnevno to znači pola sata posle doručka i pola sata posle vecere.

GD-100 preparat u svojim kapsulama ima bioaktivne komponente koje deluju tako što aktiviraju i stimulišu imuni sistem i to je osnovni princip dejstva kod svih obolenja. Zbog toga se savetuje uzimanje GD-100 preparata kod svih karcinoma, iako je najveći broj ispitivanja, rađen u oblasti karcinoma dojke, creva, pluća, prostate i leukemije. GD-100 nije zamena za standardnu terapiju već dodatak ovoj terapiji. U ovom slučaju preporučuje se 2×2 kapsule dnevno,tj. dve ujutru i dve uveče uz čašu mlake vode pola sata posle jela.

GD-100 preparat je isključivo dodatak standardnoj terapiji i nikako nije zamena za preporučenu terapiju. Ima istraživanja koja su rađena u oblasti karcinoma debelog creva u kojima je pokazano da se smanjuje rast tumora i da se smanjuje mogućnost za dalje širenje bolesti i nastanak metastaza. Niko ne može da trvdi da 100% neće da dođe do širenja bolesti, ali se ta mogućnost smanjuje. Vi bi trebalo da uzimate 2×2 kapsule, dve ujutru i dve uveče uz čašu mlake vode, pola sata posle jela.

GD-100 podstiče funkciju imunog sistema i olakšava našem organizmu borbu protiv tumorskih ćelija. GD-100 smanjuje mogućnost ponovne pojave bolesti i metastaza. Smanjuje neželjene efekte hemioterapije i radioterapije. Najviše je ispitivan kod karcinoma dojke, kolona, pluća, prostate i leukemije. Nema radova objavljenih na temu papilarnog karcinoma štitaste žlezde. Međutim, zbog aktivacije imunog sistema može se primeniti kod svih karcinoma.

GD-100 je dodatak standardnoj preporučenoj terapiji i nikako nije zamena za nju. Vaša svekrva može da uzima GD-100 kapsule 2x2, tj. 2 ujutru pola sata posle doručka i dve uveče pola sata posle večere uz čašu mlake vode. Oprez pri uzimanju treba da postoji ukoliko vaša svekrva uzima antikoagulantne lekove, koje obično uzimaju ljudi kojima su rađene operacije na srcu i srčanim zaliscima. GD-100 smanjuje mogućnost razvoja metastaza i smanjuje mogućnost ponovne pojave bolesti jer bioaktivna jedinjenja prisutna u kapsulama GD-100 deluju tako što aktiviraju sopstveni odbrambeni odgovor organizma i olakšavaju organizmu borbu protiv karcinoma. Kod osoba koje su na hemioterapiji ili zračenju smanjuju se neželjeni efekti mučnina, povraćanje, jeza i drhtavica. Studije su pokazale da ovi neželjeni efekti mogu biti smanjeni za 40%-80%. Takođe ove bioaktivne komponente pomažu u održavanju broja belih krvnih zrnaca (leukocita) što je posebno značajno kod osoba koje su na hemioterapiji i radioterapiji jer se smanjuje mogućnost razvoja infekcija u koje ovi pacijenti često upadaju posle ovih terapiji.

Pošto je kod vas u pitanju novootkriveni karcinom potrebno je pre operacije da uzimate GD-100 kapsule 2x2 dnevno. Pred samu operaciju par dana (pet dana) nemojte uzimati i nastavite sa uzimanjem GD-100 kapsula par dana nakon operacije 2x2 dnevno. To znači da uzimate dve ujutru posle doručka i dve uveče posle večere pola sata posle jela uz čašu mlake vode. GD-100 je prirodni preparat koji je dodatak standardnoj preporučenoj terapiji i nije zamena za nju. Ukoliko posle operacije budu zakazani ciklusi hemoterapije ili radioterapije nastavite da uzimate 2x2 sve dok se sprovode ciklusi. Kada se završe svi ciklusi, ukoliko bude bilo propisana takva terapija, nastavite da uzimate 2x1 pola sata posle jela uz čašu mlake vode. Ukoliko ne bude dodatne terapije sem operativnog lečenja nastavite da uzimate 2x2 kapsule naredna dva do tri meseca, a onda nastavite 2x1, tj. jedna uveče i jedna ujutru pola sata posle jela uz čašu mlake vode. U ispitivanjima koja su rađena pokazano je da se smanjuje mogućnost daljeg širenja bolesti, da se smanjuje mogućnost nastanka metastaza. Postoperativno ubrzava zarastanje rana, smanjuje mogućnost razvoja infekcija i ubrzava oporavak. Ako se GD-100 kapsule uzimaju u toku hemioterapije i zračenja pokazano je da ove bioaktivne supstance koje se nalaze u kapsulama smanjuju neželjena dejstva hemoterapije i radioterapije kao što su mučnina, povraćanje, jeza, drhtavica, nesanica i pomažu u održavanju broja belih krvnih zrnaca (leukocita) koji štite organizam od infekcija.

Konkretno ne postoje istraživanja vezana za HCC, ali preparat GD-100 pokazuje antitumorsko dejstvo i preporučuje se kao dodatak standardnoj terapiji. Između ostalog smanjuje nastanak novih krvnih sudova i samim tim sprečava dotok kiseonika i hranljivih materija tumoru. Pored toga dovodi do pojačanja imuniteta i poboljšanja sostvenog antitumorskog odgovora organizma. To što vaša majka započinje hemioterapiju samo je još jedna indikacija koja govori u prilog uzimanja preparata GD-100 pošto u periodu hemoterapije dovodi do smanjenja mučnine, gađenja, povraćanja i deluje protektivno na zdravo tkivo koje je pogođeno dejstvom hemoterapije zbog njene neselektivnosti.

Preparat GD-100 pomaže u terapiji ostećenja jetre izazvane virusnim obolenjima, dovodi do njene regeneracije i zato bi trebalo da pomogne i u vašem slučaju. Koliko će preparat da vam pomogne zavisi isključivo od vašeg organizma, a vremenski bi trebalo posle 1-2 meseca uzimanja preparata.

GD-100 postoji samo u obliku kapsula i 1000 puta je jači od čajeva pravljenih od iste gljive.

GD-100 može da se koristi posle operacije karcinoma u toku i posle hemio i radioterapije zato što dovodi do poboljšanja imuniteta i jačanja organizma i smanjenja neželjenih dejstava terapije.

GD-100 je prirodni preparat čija osnovna uloga jeste aktivacija imunog sistema. U svetu je urađen veliki broj radova koji su pokazali pozitivno dejstvo kod tumora, dijabetesa, virusnih infekcija. GD-100 u sebi sadrži bioaktvine materije na kojima su objavljeni stručni radovi i koji govore o tome da one mogu da pospeše snabdevanje tkiva kiseonikom i da povečaju ovo snabdevanje oko 15 puta. S druge strane neke od komponenti imaju sposobnost širenja krvnih sudova i ubrzavaju cirkulaciju. Glavni problem kod šloga jeste upravo ovo smanjeno snabdevanje mozga kiseonikom zbog čega se on može preporučiti. Neophodno je uzimati 2 puta po 1 kapsulu tj. jednu posle doručka i jednu posle večere pola sata posle jela uz čašu mlake vode.

Preparat GD-100 u sebi sadrzi bioaktivne komponente (triterpene) koji deluju tako sto smanjuju aktivnost jednog enzima (proteina) koji je povišeni kod benigne hiperplazije prostate (benigno uvećanje) i kod karcinoma (maligno uvećanje). Ako je benigno uvećanje (dobroćudno), neophodno je uzimati 2 puta po 1 kapsulu pola sata posle doručka i večere uz čašu mlake vode.Preparat GD-100 umnogome popravlja krvnu sliku. Snižava nivo holesterola u krvi, dovodi nivo šećera u krvi na normalne vrednosti i normalizuje broj crvenih i belih krvnih zrnaca.

Preparat GD-100 umnogome popravlja krvnu sliku. Snižava nivo holesterola u krvi, dovodi nivo šećera u krvi na normalne vrednosti i normalizuje broj crvenih i belih krvnih zrnaca. Vreme potrebno da bi se normalizovala krvna slika je individualno i zavisi isključivo od stanja organizma.

U toku primanja hemoterapije,treba koristiti svakodnevno 2 puta po 2 kapsule, pola sata posle obroka uz čašu mlake vode. Doziranje je isto I kod zračne terapije. Nema podataka u naučnoj literaturi objavljenoj o dejstvu biološki aktivnih materija kod opadanja kose. U periodu hemioterapije i radioterapije ako se uzima, smanjuju se neželjeni efekti poput mučnine, povraćanja, jeze, drhtavice, nesanice i pomaže u održavanju broja belih krvnih zrnaca (leukocita).

GD-100 je prirodni preparat koji sadrži bioaktivne materije za koje je objavljen veliki broj radova u svetu. Pokazano je pozitivno dejstvo kod karcinoma. Pozitivno dejstvo je pokazano i to kod karcinoma pluća, debelog creva, dojke, prostate, leukemije. Noviji radovi govore o pozitivnom dejstvu kod karcinoma mokraćne bešike. Nije bilo radova objavljenih o Ewing-ovom sarkomu. Međutim, preparat GD-100 pokazuje univerzalno delovanje kod karcinoma različitog tipa, a to je stimulacija odbrambenog sistema pri čemu se olakšava organizmu da se dalje izbori sa tumorom. Sa druge strane, pokazano je smanjenje neželjenih efekata radioterapije i hemioterapije poput mučnine, povraćanja, nesanice, jeze, drhtavice kada su korišćene bioaktvine komponente prisutne u kapsulama GD-100. Potrebno je uzimati po 2 kapsule, pola sata posle doručka i pola sata posle večere uz čašu mlake vode. Preparat GD-100 se može kupiti u dobro snabdevenim apotekama ili poručiti putem intereneta.

Preparat GD-100 smanjuje širenje tumora, mogućnost nastanka metastaza. Pokazuje slično antitumorsko dejstvo kod svih tipova karcinoma. Konkretno kod karcinoma jetre postoje podaci koji pokazuju da dolazi do smanjenja ili potpunog zaustavljanja njegovog rasta. Pošto su metastaze zapravo ćelije karcinoma u drugom organu, slično deluje i na njih. Hronična srčana bolest od koje boluje Vaša baka nije prepreka za uzimanje preparata GD-100 pošto je preparat potpuno prirodan, nema neželjene efekte ni interakcije sa drugim lekovima. Preporučujemo da Vaša baka uzima preparat GD-100 kao dodatak standardnoj terapiji i to 2 puta dnevno po 2 kapsule pola sata posle obroka uz čašu mlake vode.

Preparat GD-100 pokazuje jako antitumorsko dejstvo kod svih oblika karcinoma na kojima su rađena ispitivanja. Pored toga preparat pospešuje prirodnu otpornost organizma i omogućuje da se bori protiv tumora. Isto dejstvo bi trebalo da pokazuje kod karcinoma grlića materice iako konkretno za tu vrstu karcinoma nemamo velik broj istraživanja. Preparat nema uticaj na hiperaktivnu štitnu žlezdu, a trebalo bi da smanji krvarenje iz creva zato što deluje regenerativno na tkiva.

Na osnovu mnogobrojnih istraživanja, kao i na osnovu našeg dosadašnjeg iskustva, preparat GD-100 poseduje jaka antitumorska svojstva i podjednako deluje kod svih oblika karcinoma. Konkretno kod melanoma nemamo veliki broj istraživanja, ali ta koja imamo su pozitivna. U osnovi Vaša bolest je sanirana i problem su metastaze. Preporučujemo Vam preparat GD-100 da biste ojačali sopstvenu odbranu organizma od tumora i na taj način omogućili da Vaš organizam spreči tumor da se ponovo razvija. Takođe je pokazano da preparat GD-100 smanjuje mogućnost nastanka metastaza. Preporučujemo vam da,preparat koristite 3 puta dnevno po dve tablete. GD-100 možete kupiti u dobro snabdevenim apotekama ili ga možete poručiti preko interneta.

Ne postoji ni jedan poznat slučaj epi-napada izazvanog preparatom GD-100.

Preparat GD-100 ne pokazuje nikakve poznate interakcije sa lekovima i može bezbedno da se koristi kao dodatak hemioterapiji.

GD-100 preparat se proizvodi u obliku visoko koncentrovanog ulja i pakuje se u kapsule od biljnog želatina što maksimalno povećava apsorpciju ovog preparata u gornjim partijama digestivnog trakta i na taj način olakšava upotrebu pacijentima sa problemima digestivnog trakta.

Preparat GD-100 se proizvodi od morfološki perfektnih spora izdvojenih sa vršnih delova gljive Ganoderme lucidum. Ganoderma spada u tzv. Zlatnu grupu prema kineskoj klasifikaciji i u njoj zauzima prvo mesto. U zlatnu grupu spadaju biljke koje mogu neograničeno dugo da se upotrebljavaju bez ikakvih neželjenih efekata. Nazivana je i Herb of Gods i Medicine of eternal life posto se zbog lekovitih svojstava koristila za produženje života i očuvanje mladosti. Njen naziv u prevodu znači HRASTOVA SJAJNICA. Naziv je dobila zbog crvene sjajne,kao lakirane,površine šešira. Za proizvodnju preparata se koriste Ganoderme koje rastu u ekološki netaktnim predelima.

Preparat GD-100 pomaže u terapiji oštećenja jetre izazvane virusnim obolenjima, dovodi do njene regeneracije i zato bi trebalo da pomogne i u vašem slučaju. Koliko će preparat da vam pomogne zavisi isključivo od vašeg organizma, a vremenski bi trebalo posle 1-2 meseca uzimanja preparata.

GD-100 ima antitumorski efekat, između ostalog smanjuje mogućnost nastanka metastaza. Kod karcinoma dojke je dokazan njegov pozitivan efekat. Preporučujem vam da 2 puta dnevno uzimate po 2 kapsule preparata GD-100 u cilju poboljšanja opšteg stanja antitumorskog odgovora vašeg organizma, smanjenja mogućnosti nastanka metastaza i smanjenja tumora.Kapsule GD-100 se mogu bezbedno upotrebljavati duži vremenski period, bez ikakvih neželjenih posledica. Ukoliko se jave alergijske reakcije kao crvenilo, osip, mučnina, povraćanje i proliv, neophodno je odmah prekinuti sa uzimanjem preparata.

GD-100 je prirodni preparat koji sadrži bioaktivne materije za koje je objavljen veliki broj radova u svetu. Pokazano je pozitivno dejstvo kod karcinoma. Pozitivno dejstvo je pokazano kod karcinoma pluća, debelog creva, dojke, prostate, leukemije. Noviji radovi govore o pozitivnom dejstvu kod karcinoma mokraćne bešike. Nije bilo radova objavljenih o Ewing-ovom sarkomu. Međutim, preparat GD-100 pokazuje univerzalno delovanje kod karcinoma različitog tipa, a to je stimulacija odbrambenog sistema pri čemu se olakšava organizmu da se dalje izbori sa tumorom. Sa druge strane, pokazano je smanjenje neželjenih efekata radioterapije i hemioterapije poput mučnine, povraćanja, nesanice, jeze, drhtavice kada su korišćene bioaktvine komponente prisutne u kapsulama GD-100. Potrebno je uzimati po 2 kapsule, pola sata posle doručka i pola sata posle večere uz čašu mlake vode.