Aktivnosti ganoderične kiseline iz Ganoderme lucidum protiv hepatitisa B

Biotechnology Letters 2006 Jun; 28(11):837-41 Epub 2006 May 31

College of Life Science, South China Normal University, Guangzhou, P.R. Chi

Ganoderična kiselina iz Ganoderme lucidum, pri dozi od 8 µg/mL inhibiše replikaciju virusa hepatitisa B (HBV) u HepG2215 ćelijama tokom 8 dana. Proizvodnja površinskog antigena HBV i HBVe antigena je iznosila 20 i 44% od kontrolne vrednosti (bez ganoderične kiseline). Muški KM miševi tretirani ganoderičnom kiselinom u dozi od 10 mg i 30 mg/kg dnevno (intravenska injekcija) u trajanju od 7 dana su bili značajno zaštićeni od ugljen-tetrahloridom indukovanog oštećenja jetre. Pored toga, pri istoj dozi ganoderična kiselina značajno štiti miševe od oštećenja jetre koje je indukovano kombinacijom M.bovis BCG i lipopolisaharida (iz Escheriachiae coli 0127:B8).

PMID: 16786250 [PubMed – indexed for MEDLINE]