Antiandrogeni efekti ganoderola B izolovanog iz plodnog tela Ganodermae lucidum

Bioorganic & Medicinal Chemistry 2007 Jul 15; 15(14):4966-72

Department of Forest and Forest Products Science, Faculty of Agriculture, Kyushu University, Fukuoka, Japan

Antiandrogena aktivnost etanolnog ekstrakta plodnog tela Ganoderma lucidum je već ranije prikazana. Ganoderol B inhibitornom aktivnošću na 5-alfa-reduktaza i spososbnošću da se vezuje za androgene receptore (AR) može inhibisati androgenom indukovan LNCaP rast ćelija i suprimirati ponovni rast ventralne prostate, a koji je kod pacova indukovan testosteronom. Nishodna regulacija AR signalizacije ganoderolom B, obezbedjuje važan mehanizam njegove antiandrogene aktivnosti. S obzirom da je PSA (prostata specifični antigen - prognostički indikator karcinoma prostate) nishodno regulisan, kao važan zaključak ove studije je da ganoderol B ima sposobnost nishodnog podeševanja androgene signalizacije, što je važno u kontroli morbiditeta karcinoma prostate. Stoga, naši rezultati pokazuju da ganoderol B može koristiti u terapiji karcinoma prostate i benigne hiperplazije prostate (BPH), preko supresije funkcije androgena i njegovih receptora.

PMID: 17499997 [PubMed – indexed for MEDLINE]