Antitumorsko dejstvo ekstrakta Ganoderme lucidum i njeno zaštitno dejstvo na oštećene HL-7702 ćelije usled radioterapije i hemioterapije

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2006 Oct; 31(19): 1618-22

School of Life Sciences, Shanghai University, Shanghai 200444, China

PREDMET: Ispitivanje inhibitornog dejstva hloroformnog ekstrakta Ganoderme lucidum , etil-acetatnog ekstrakta i ostatka dvostruke ekstrakcije BEL-7402 i MGC-803 ćelija i njihovih zaštitnih dejstava na HL-7702 ćelije pre i nakon ekspozicije cisplatinu (DDP) i različitim dozama 60 Co gama zračenju. METOD: Ispitivanje inhibitornog dejstva hloroformnog ekstrakta Ganoderme lucidum , etil-acetatnog ekstrakta i ostatka dvostruke ekstrakcije BEL-7402 i MGC-803 ćelija i njihovih zaštitnih dejstava na HL-7702 ćelije pre i nakon ekspozicije cisplatinu (DDP) i različitim dozama 60 Co gama zračenju. REZULTAT: Najbolju antikancerogenu aktivnost je pokazao ekstrakt hloroforma Ganoderme lucidum : pri koncentracijama od 0.125 mg/mL stepen inhibicije je iznosila preko 50%. četiri vrste ekstrakta nisu pokazale reparativno dejstvo na oštećene HL-7702 usled dejstva DDP-a, ali je prethodni tretman ekstraktom hloroforma u značajnom stepenu redukovao oštećenje. Na HL-7702 ćelije koje su ozračene sa 60Co gama zračenjem, samo je ekstrakt hloroforma imao reparativno dejstvou određenom stepenu, i to kada su bile izložene srednjim ili visokim dozama zračenja. Prethodna primena četiri vrste ekstrakta redukovala je stepen oštećenja nastalog kao posledica zračenja. ZAKLJUČAK: Ekstrakt hloroforma pokazuje određena antitumorska dejstva na ćelije karcinoma i zaštitno dejstvo na oštećenje normalnih ćelija koje je indukovano radioterapijom i hemioterapijom.

PMID: 17165589 [PubMed - in process]