Bezbednost i podnošljivost Ganoderme lucidum kod zdravih dobrovoljaca: Dvostruko slepo, randomizovano, placebom kontrolisano ispitivanje

The American Journal of Chinese Medicine 2007; 35(3):407-14

Tang Center for Herbal Medicine Research, The Pritzker School of Medicine, University of Chicago, Chicago

Ganoderma lucidum je biljni lek koji se često koristi u orijentalnim zemljama, kao lek za lečenje različitih medicinskih stanja. U ovoj kontrolisanoj studiji smo ispitivali bezbednost i podnošljivost oralno primenjene Ganoderme lucidum kod 16 zdravih dobrovoljaca, u dozi od 2 g ekstrakta ili placeba, dva puta dnevno, tokom 10 uzastopnih dana. U toku studije su dobijene informacije iz subjektivnih upitnika, elektrokardiograma, kompletne krvne slike, biohemijskih analiza krvi i analize urina. Uz to, urađene su i krvne analize koje pokazuju status imunog sistema. Naši podaci su pokazali da u poređenju sa grupom koja je primala placebo nije bilo neželjenih dejstava nakon unosa ekstrakta. Iako nije bilo očiglednih promena u nivoima CD4, CD8 i CD19 nakon unosa ekstrakta, nakon 10 dana studije broj CD56+ ćelija je porastao i vraćen na početne vrednosti. Međutim, usled relativno velike varijabilnosti i male veličine uzorka, ovaj porast CD56 nema statistički značaj i ostaje predmet razmatranja u budućnosti. Čini se da je neophodno dodatno ispitivanje dugoročne bezbednosti i podnošljivosti sa povećanjem doze.

PMID: 17597499 [PubMed – indexed for MEDLINE]