Bioaktivne komponente Ganoderme lucidum mogu indukovati apoptozu tumorskih ćelija

International Journal of Medicinal Mushrooms, Volume 7, Issue 3, 2005

Institute of Molecular Biology and Biochemistry, Free University Berlin, Germany & Shanghai Academy of Agriculture Science

Antitumorska aktivnost Ganoderme lucidum je naširoko ispitivana in vivo i in vitro i mnogi izveštaji pokazuju da polisaharidi kao glavne antitumorske aktivne supstance u Ganodermi lucidum deluju u pravcu poboljšanja imunog sistema domaćina. Uz to je navedeno da ekstrakt Ganoderme lucidum izaziva smrt tumorskih ćelija in vitro. U našem eksprimentu je nađeno da sirovi ekstrakt Ganoderme lucidum (nazvan LZ) i njegove frakcije značajno inhibišu proliferaciju različitih tumorskih ćelija te da frakcija uzrokuje apoptozu ćelija SW620 in vitro.

Antiproliferativni kapacitet LZ je testiran primenom 11 linija tumorskih ćelija. LZ veoma snažno inhibiše rast Jurkat, K562, SW620, LS180 i QGP-1 ćelija, pri čemu je IC 50 za LZ iznosio 180, 200, 180, 320 odnosno 360 µg/mL. LZ je takođe pokazao kapacitet inhibicije rasta ćelija S180, sa IC 50 od 420 µg/mL i ćelija MCF7 i Caco-2 samo pri dozama od 1000 µg/mL. Međutim, LZ ne poseduje inhibitorni kapacitet za BON, Panc-1 i HUH7 kada se primenjuje u eksperimentalnim koncentracijama. U cilju otkrivanja aktivnih supstanci iz sirovog ekstrakta, LZ je dijalizom podeljena na dva dela, koji su dalje frakcionisani primenom različitih hromatografskih procedura. Sve frakcije su testirane na antiproliferativni kapacitet na SW620. Aktivne supstance LZ predstavljaju LZ-2-2 i LZ-DW-2-a-3. Svetlosnom mikroskopijom je nakon inkubacije sa LZ i LZ-2-2 u ćelijama SW620 uočeno stvaranje apoptotičnog tela in situ – apoptotička aktivnost je potvrđena bojenjem sa Annexin V-FITC konjugatom. Citometrijom je izmeren procenat apoptoze za SW620. Pri najefikasnijim koncentracijama od 600 µg/mL LZ indukuje 28% ćelija na apoptozu, LZ-2-2 indukuje 39.5%, a LZ-DW-2-a-3 pri koncentraciji od 1000 µg/mL indukuje 51% ćelija. Citometrijskim merenjem protoka je analiziran uticaj LZ-2-2 i LZ-DW-2-a-3 na ćelijski ciklus SW620 ćelija u toku procesa apoptoze. Eksperimentalni rezultati su pokazali da SW620 ćelije miruju u G0 fazi i da ne mogu preći iz faze G2/M u G1 nakon tretmana sa LZ-2-2 i LZ-DW-2-a-3.

Do sada nema konačnog odgovora na pitanje kako Ganoderma lucidum inhibiše i izaziva smrt tumorskih ćelija. Naši rezultati su otkrili da pojedine frakcije Ganoderme lucidum indukuju apoptozu tumorskih ćelija, što znači da Ganoderma lucidum pokazuje svoju antitumorsku funkciju putem apoptoze i aktivacijom imunog sistema, što je opšte prihvaćen mehanizam dejstva.