Dejstva hidrosolubilnih polisaharida Ganoderme lucidum na funkciju imunog sistema kod pacijenata sa uznapredovanim karcinomom pluća

Journal of Medicinal Food 2005 Summer; 8(2):159-68

Institute of Food, Nutrition and Human Health, Massey University, New Zealand

Pretkliničke studije su utvrdile da frakcija polisaharida Ganoderme lucidum ima potencijalnu antitumorsku aktivnost. Nedavne kliničke studije su pokazale da polisaharidi Ganoderme lucidum pospešuju funkcije imunog sistema domaćina (npr. pojačava aktivnost ćelija prirodnih ubica NK-ćelja) kod pacijenata sa uznapredovalim karcinomom, iako nije primećen objektivni odgovor. Ova otvorena studija ima za cilj da ispita dejstva hidrosolubilnih polisaharida Ganoderme lucidum (Ganopoly, Encore International Corp., Aucland, New Zealand) na funkcije imunog sistema kod pacijenata sa uznapredovalim karcinomom pluća. Trideset šest pacijenata je učestvovalo i bilo tretirano Ganopoly-jem u dozi od 5.4 g/dan tokom 12 nedelja. Kod 30 pacijenta koji su završili ispitivanje, tretman Ganopoly-ijem nije značajno izmenio prosečnu mitogenu reaktivnost na fitohemglutinin, prosečan broj CD3, CD4, CD8 i CD56 limfocita, prosečne koncentracije interleukina IL-2, IL-6, interferon (IFN)-γ ili NK aktivnosti u plazmi, ali su rezultati bili značajno varijabilni. Medjutim, pojedini pacijenti sa karcinomom su imali značajno modulisane funkcije imunog sistema. Promene IL-1 su povezane sa promenama IL-6, IFN-γ, CD3, CD8 i NK aktivnošću (p < 0.05) i promene IL-2 su bile udružene sa promenama IL-6, CD8 i NK aktivnošću. Rezultati nagoveštavaju da Ganopoly u kombinaciji sa hemoterapijom/radioterapijom može imati potencijalno imunomodulatorno dejstvo kod pacijenata sa uznapredovalim karcinomom. Neophodno je da buduće studije ispitaju efikasnost i bezbednost Ganopoly kod pacijenata sa karcinomom pluća, bez obzira da li se upotrebljava samostalno ili u u kombinaciji sa hemoterapijom/radioterapijom.

PMID: 16117607 [PubMed – indexed for MEDLINE]