Efekti ekstrakta Ganoderme lucidum na mučninu i povraćanje indukovanu hemoterapijom kod modela pacova

The American Journal of Chinese Medicine 2005; 33(5):807-15.

Tang Center for Herbal Medicine Research, Department of Anesthesia and Critical Care, University of Chicago, Chicago

Hemoterapija je izuzetno citotoksična i uzrokuje brojna teška neželjena dejstva, kao što je mučnina i povrćanje. Biljni lekovi koji se često koriste kao dodatak hemoterapiji, mogu biti od kliničke koristi. Ganoderma lucidum je poznata kao lek u lečenju brojnih medicinskih stanja, uključujući uravnotežavanje imunog sistema i smanjenje neželjenih dejstva lekova. Dokazano je da pacovi poznati kao pika reaguju na emetičke stimuluse, kao što je cisplatin. Usled mučnine i povraćanja dolazi do povećanog unosa kaolina. Ovaj model pacova je korišćen radi testiranja antiemetičkog efekta jedinjenja prisutnih u Ganoderma lucidum. U ovoj studiji smo ispitivali efekte ekstrakta Ganoderme lucidum (SunRecome, najčešće korišćen ekstrakt Lingzhi u Kini) na mučninu i povraćanje indukovanu cisplatinom kod modela pacova. Primetili smo da intraperitonealna injekcija cisplatina izaziva značajan porast unosa kaolina tokom 24, 48, 72 i 96 sati, koji ublažava neželjeno dejstvo cisplatina – mučninu i povraćanje. Ovo smanjenje unosa kaolina koje zavisi od primenjene doze cisplatina opada nakon 1, 3 i 10 mg/kg injekcije ekstrakta Ganoderme lucidum (p < 0.01). Takođe, postojala je značajna redukcija unosa hrane nakon cisplatina. Ova redukcija unosa hranljivih materija izazvana cisplatinom je značajno poboljšana nakon primene različitih doza ekstrakta Ganoderme lucidum (p < 0.01), ukazujući na suporativni efekat ekstrakta na stanje organizma u celini. Buduća kontrolisana klinička ispitivanja su neophodna radi evaluacije bezbednosti i efikasnosti ovog biljnog leka.

PMID: 16265993 [PubMed – indexed for MEDLINE]