Ekstrakt Ganoderme Lucidum indukuje apoptozu blokadom aktivnosti GD-100

Ekstrakt Ganoderme Lucidum indukuje apoptozu blokadom aktivnosti telomeraze na kulturi maligno alterishucih celija urotela

Ekstrakt Ganoderme Lucidum indukuje apoptozu blokadom aktivnosti telomeraze na kulturi maligno alterishucih celija urotela.

Department of Health Technology and Informatics, The Hong Kong Polytechnic University, Kowloon, Hong Kong SAR, China.

Testiran je hemopreventivni efekat Ganoderme Lucidum na kulturi maligno alterishucih ćelija humanog urotela (HUC-PC). Ovo in vitro istraživanje je pokazalo da dolazi do smanjenja rasta HUC-PC što može da se objasni indukcijom apoptoze i inhibicijom telomerazne aktivnosti. Primećeno je da je na površini ćelija došlo do povećane eksteriorizacije fosfatidilserina, karakteristično za ćelije u apoptozi, za koji se vezuje Annexin-V. Dodavanjem fluorescentne boje 7-amino-aktinomicin D i praćenjem porasta njenog unosa u ćeliju dokazano je da dolazi do narušavanja integriteta ćelijske membrane i posledične smrti ćelije. Takođe je zabeležen značajan porast nivoa vodonik peroksida i 8-hidroksi-2'-deoksiguanozina (8-OHdG) što upućuje na oksidativni stres. Suzbijanje rasta HUC-PC može da se objasni indukcijom apoptoze i supresijom telomerazne aktivnosti. Međutim, indukcija oksidativnog stresa zahteva dalje proučavanje. Ovom studijom je, na osnovu sprečavanja maligne alteracije premalignih ćelija urotela, bez sumnje pokazano da je Ganoderma lucidum potencijalni izvor hemopreventivnih agensa kod karcinoma bešike.