Ganoderična kiselina dobijena iz kulture Ganoderme lucidum indukuje zastoj ćelijskog ciklusa i citotoksičnost u ćelijama humanog hepatoma BEL7402

Biotechnology Letters 2005 Jun; 27(12):835-8

School of Life & Environmental Science, Wenzhou University, Wenzhou, China

Ganoderična kiselina (GA), dobijena iz kulture Ganoderme lucidum, pri 500 µg/mL izaziva skoro 70% inhibicije rasta ćelija humanih hepatoma BEL7402 ali ne i normalnih ćelija jetre L02. Citometrijska analiza protoka je pokazala da GA blokira BEL7402 ćelijski ciklus u tranziciji iz G(1) do S faze.

PMID: 16086244 [PubMed – indexed for MEDLINE]