Ganoderma lucidum - akutni i kratkotrajni odgovori biomarkera tokom suplementacije

International Journal of Food Sciences and Nutrition, Volume 55, Issue 1 February 2004

Ageing & Health Group, School of Nursing, The Hong Kong Polytechnic University, Kowloon, Hong Kong SAR

Ganoderma lucidum je popularna kineska biljka sa impresivnom reputacijom kad je reč o zdravstvenoj dobrobiti kao i antioksidativnim svojstvima. Medjutim, ovo zahteva i naučnu potvrdu. Cilj ove studije je ispitivanje in vitro antioksidativnog kapaciteta Ganoderme lucidum, apsorpcije i sistemeske distribucije Ganoderme lucidum antioksidanasa i efekata kratkotrajne (10 dana) suplementacije na biomarkere antioksidativnog statusa, rizika od koronarnog oboljenja srca (CHD) i DNK oštećenja. U ovoj dvostruko slepoj, unakrsnoj interventnoj studiji, sa placebo-kontrolom sakupljani su uzorci krvi i urina od 10 zdravih dobrovoljaca 0, 45, 90, 135 i 180 minuta nakon ingestije pojedinačne doze (1.1g) Ganoderme lucidum. Ponovljeni nultni uzorci su sakupljeni nakon 10-dnevne suplementacije sa 0.72 g/dan Ganoderme lucidum. Akutni odgovor (do 3 sata) je takodje ispitivan sa većim dozama (3.3g) Ganoderme lucidum (n=7). Rezultati su pokazali da je ukupni antiosidativni kapacitet (vrednost FRAP) vodene suspenzije Ganoderme lucidum iznosio 360 μmol/g. Ingestija Ganoderme lucidum je izazvala značajni post-ingestioni porast (prosečno +/- SEM 23+/- 3 µmol/L; p < 0.05) u oksidativnom kapacitetu plazme, sa vrhuncem odgovora u 90 min. Prosečni porast od 29 +/- 11% (p < 0.05) u oksidativnom kapacitetu urina vidjen je unutar 3 sata od ingestije. Nakon 10 dana suplementacije sa 0.72 g/dan Ganoderme lucidum koncentracija lipidnog standardizovanog alfa-tokoferola u plazmi i koncentracije ukupnog alfa-tokoferola, kao i SOD eritrocita i GPx aktivnosti je blago, ali ne značajno porasla sa suplementacijom. Lipidi plazme i mokraćna kiselina su imali tendenciju snižavanja, ali promene nisu bile statistički značajne. Nisu uočene značajne razlike medju drugim izmerenim varijablama. Rezultati pokazuju da unos Ganoderme lucidum izaziva akutni porast antioksidativnog kapaciteta plazme. Nisu uočeni neželjeni efekti na merene varijable. Izmerene vrednosti biomarkera nakon suplementacije pokazuju moguće koristi u odnosu na antioksidativni status kao i rizik od CHD, ali neophodne su dalje studije kako bi prikazale prirodu i dugotrajne efekte absorbptivnih antioksidanasa iz Ganoderme lucidum.

PMID: 14630595 [PubMed – indexed for MEDLINE]