Ganoderma lucidum inhibiše invazivnost ćelija karcinoma dojke

Journal of Cancer Integrative Medicine, winter 2004, Volume 2, Number 1

Veronika Slivova, BA; Tatiana Valachovicova, BS; Jiahua Jiang, PhD; Daniel Sliva, PhD

Ganoderma lucidum je popularna azijska lekovita gljiva, koja se široko koristi u tradicionalnoj kineskoj medicini za lečenje različitih oboljenja. Iako se gljiva od davnina koristila za dugoročan život, sušeni prah Ganoderme lucidum se preporučivao kao hemoterapija karcinoma u drevnoj Kini. Nedavne in vitro studije i studije na životinjama su nagovestile da Ganoderma lucidum pokazuje antikancerogenu aktivnost, uglavnom svojim polisaharidima preko stimulacije imunog sistema domaćina ili citotoksičnim efektom triterpena. Pokazali smo da prečlišćene spore ili plodno telo Ganoderme lucidum nishodno regulišu ekspresiju urokinaza plazminogen aktivatora (uPA) i uPA receptora (uPAR), što dovodi do supresije pokretljivosti ćelija karcinoma. U ovoj studiji smo ispitivali kako Ganoderma lucidum , u obliku dijetetskog dodatka, može uticati na metastatsko ponašanje visoko invazivnih ćelija karcinoma dojke MDA-MB-231. Naši podaci pokazuju da Ganoderma lucidum inhibiše adheziju, migraciju i invaziju ćelija visoko invazivnog karcinoma dojke. Uz to, Ganoderma lucidum suprimira invazivan rast (formiranje kolonija) ćelija MDA-MB-231. Na osnovu ovih rezultata, Ganoderma lucidum može doprineti smanjenju invazije i metastaze karcinoma dojke - inhibicijom adhezije, migracije, invazije i rasta ćelija karcinoma.