Ganoderma lucidum sprečava rast ćelija karcinoma dojke preko inhibicije Akt/NF kapaB signalizacije

Nutrition and Cancer 2004; 49(2):209-16

Cancer Researh Laboratory, Methodist Research Institute, Indianapolis, USA

Ganoderma lucidum (Reishi, Lindzhi) je popularna azijska gljiva koja se koristi više od 2 milenijuma za opštu promociju zdravlja i stoga je nazvana „Gljiva besmrtnosti“. Ganoderma lucidum se takođe koristi u tradicionaloj kineskoj medicini u prevenciji i lečenju različitih oboljenja, uključujući karcinom. Ranije smo pokazali da Ganoderma lucidum sprečava invazivno ponašanje ćelija karcinoma dojke preko inhibicije faktora transkripcije NF-kB. Međutim, nije objašnjen molekularni mehanizam koji je odgovoran za inhibitorno desjtvo Ganoderme lucidum na rast visoko invazivnih i metastatskih ćelija karcinoma dojke. Ovde smo pokazali da Ganoderma lucidum inhibiše proliferaciju ćelija MDA-MB-231 nishodnom regulacijom Akt/NF-kB signala. Ganoderma lucidum suprimira fosforilaciju Akt na gER473 i nishodno reguliše ekspresiju Akt-a (protein kinazu B), što dovodi do inhibicije aktivnosti NF-kB u MDA-MB-231 ćelijama. Biološki efekti Ganoderme lucidum su dokazani interfazom ćelijskog ciklusa u G0/G1, koja je rezultat nishodne regulacije ekspresije ciklina D1 pod uticajem NF-kB, nakon čega je usledila Cdk4 (ciklin-zavisna kinaza 4). Rezultati pokazuju da Ganoderma lucidum inhibiše rast MDA-MB-231 ćelije karcinoma dojke modulacijom Akt/NF-kB signala i da može imati terapijsku primenu u tretmanu karcinoma dojke.

PMID: 15489214 [PubMed – indexed for MEDLINE]