Ganoderma lucidum, kineska lekovita gljiva: odgovori biomarkera u kontrolisanoj studiji humane suplementacije

The British Journal of Nutrition 2004 Feb; 91(2):263-9

Ageing & Health Group, School of Nursing, The Hong Kong Polytechnic University, Kowloon, Hong Kong SAR, China

Ganoderma lucidum je šumska gljiva, veoma cenjena i primenjivana u tradicionalnoj medicini ybog svoje lekovitosti. Veruje se da promoviše zdravlje i dug život, snižava rizik od nastanka karcinoma i oboljenja srca, kao i da poboljšava imuni sistem. Medjutim, nedostaje objektivna naučna potvrda navedenih verovanja o korisnom dejstvu Ganoderme lucidum, a neophodno je i odgovoriti na pitanja o eventualnoj toksičnosti. Pomenuta, dvostruko-slepa, sa placebo-kontrolom, unakrsna interventna studija je ispitivala efekte suplementacije gljivom Ganoderma lucidum tokom 4 nedelje, na više različitih biomarkera: antioksidativni status, CHD rizik, DNK oštećenje, status imunog sistema i zapaljenja, kao i markera toksičnosti jetre i bubrega. Sprovedena je kao «follow-up» studija, koja je pokazala da antioksidativna moć u plazmi raste nakon ingestije Ganoderme lucidum, i da 10 dana suplementacije dovodi do poboljšanja profila CHD biomarkera. U navedenoj studiji, sakupljana je našte krv i urin zdravih dobrovoljaca (n=18; starosti 22 52 godine), pre i nakon 4-nedeljne suplementacije kapsuliranim preparatom Ganoderme lucidum, dostupnim na tržištu (1.44 g Lingzhi/dan; što je ekvivalentno 13.2 g sveže gljive/dan) ili placebom. Nije nadjena značajna promena ni u jednoj varijabli, iako je uočen slab trend snižavanja lipida i porast antioksidativnog kapaciteta u urinu. Rezultati nisu dali nikakve dokaze o hepatotoksičnosti, renotoksičnosti i DNK toksičnosti pri unosu Ganoderme lucidum. Navedena studija efekata kod zdravih, dobro uhranjenih osoba obezbedjuje nove korisne naučne podatke koji podržavaju kontrolisana interventna istraživanja kod rizičnih osoba u cilju postizanja terapijskog efekta Ganoderme lucidum u promociji zdravog starenja.

PMID: 14756912 [PubMed – indexed for MEDLINE]