Hidrosolubilni ekstrakt kulture micelijuma Ganoderme lucidum suprimira indukciju karcinoma kolona preko azoksimetana kod muških pacova F344

Oncology Reports 2003 Mar-Apr; 10(2):375-9

Department of Cellular Biology, Research Institute for Radiation Biology and Medicine, Hiroshima University, Japan

Navedena studija je sprovedena u cilju ispitivanja protektivnih dejstava ekstrakta kulture micelijuma Ganoderme lucidum (označeno kao MAK) na indukciju i razvoj azoksimetanom (AOM) indukovane tumore kolona kod muških F344/Du Crj pacova. Ukupno 80 životinja, od 6 nedelja starosti je bilo podeljeno u 5 grupa. Grupama 2, 3 i 4 je jednom nedeljno data subkutana injekcija AOM-a (15 mg/kg telesne težine) u prvih 3 nedelje, kako bi se indukovao tumor kolona. Pacovimaa iz grupa 1 i 5 je injektovano 0.9% fiziološkog rastvora sa istim rasporedom doziranja. Pacovi iz grupe 1, 2, 3, 4 i 5 su hranjeni sa MF, MF, 1.25% MAK, 2.5% MAK odnosno 2.5 MAK, počevši nedelju dana pre tretmana sa AOM i sve vreme šestomesečnog eksperimentalnog perioda. Nisu postojale značajne razlike u broju ACF, ukupnog AC i lokalnog AC unutar grupa 2 do 4 ali je incidenca tumora bila značajno snižena kao i veličina tumora manja u grupi 4 (AOM + 2.5% MAK) nego u grupi 2 (AOM + MF). Takodje, broj jedara tumorskih ćelija pozitivnih na beta-katenin je bio značajno snižen u grupi pacova koja je bila hranjena sa MAK (grupe 3 i 4) što je dokazano sniženjem PCNA indeksa i skraćenjem germinalnog regiona kolona. Ova studija ukazuje na to da dijetetski MAK može delovati kao snažni hemoprotektiv u karcinogenezi kolona.

PMID: 12579275 [PubMed – indexed for MEDLINE]