Imunomodulatorni protein Ganoderme lucidum (LZ 8) sprečava insulitis kod negojaznih miševa sa dijabetesom

Diabetologia 1990 Dec; 33(12):713-8

Biochemical Genetics Division, Meiji Institute of Health Science, Odawara, Japan

Ling Zhi-8 (LZ 8) neobični i nedavno otkriveni imunomodulatorni protein Ganoderme lucidum sa in vivo imunosupresivnom aktivnošću je testiran kod negojaznih miševa sa dijabetesom, protiv dijabetes melitusa tip 1 (insulin-zavisni), bolest imunološke etiologije kod ovih životinja. LZ 8 ima mitogenu aktivnost in vitro, naspram one kod DBA/2 miševa. Intraperitonealna primena LZ 8 dva puta nedeljno, kod miševa starosti od 4 nedelje (10.3 12.6 mg/kg) je sprečila pojavu insulitisa i uočen je skoro normalan broj ćelija koje luče insulin. U pankreasima netretiranih negojaznih miševa sa dijabetesom primećen je ekstremni insulitis i smanjenje broja ćelija koje proizvode insulin. Ukoliko se incidenca dijabetesa definiše kao nivo glukoze u plazmi veći od 11 mmol/L, odnosno nivo glukoze u urinu veći od 2+, uočeno je da nema kumulativne incidence dijabetesa melitusa u grupi tretiranoj sa LZ 8, dok je kumulativna incidenca od 70% i 60% primećena u netretiranoj grupi i sa preko 42 nedelje starosti. Analiza populacija T ćelija sprovedena radi daljeg ispitivanja dejstva LZ 8 kod negojaznih miševa sa dijabetesom je otkrila da tretman LZ 8 proteinom povećava odnos L3T4'/Lyt-2+.

PMID: 2073984 [PubMed – indexed for MEDLINE]