Imunomodulatorno dejstvo ekstrakta polisaharida Ganoderme lucidum na preosetljivost kasnog tipa

International Journal of Medicinal Mushrooms, Volume 8, Issue 1, 2006

Department of Immunology, School of Medical Sciences, Tarbiat Modares University and Department of Microbiology & Immunology, School of Medicine, Kerman Medical University, Kerman, Iran

Ganoderma lucidum se smatra prirodnim imunomodulatornim preparatom. Ova studija je istraživala efekte ekstrakta polisaharida Ganoderme lucidum (Gl-PS) na proliferaciju limfocita miševa i DHT (preosetljivost kasnog tipa). U početku smo ispitivali dejstvo Gl-PS na in vitro proliferaciju limfocita miševa, a potom celularni imuni odgovor primenom DHT testa. Rezultati ukazuju da Gl-PS u dozi od 1 μg/mL može značajno povećati proliferaciju limfocita miševa in vitro . Konačno, procena uticaja Gl-PS na DHT odgovor pokazuje da Gl-PS u dozi od 100 mg/kg može povećati DHT odgovor na SRBC (ovčije Er) kod BALB/c miševa. Zaključeno je da Gl-PS ima snažno imunomodulatorno dejstvo i da se može koristiti za podsticanje imunog sistema protiv oboljenja kao što je karcinom, ali i drugih oboljenja u kojima je oslabljen imuni sistem.

DOI:10.1615/IntJMedMushr.v8.i1