Inhibicija invazivnosti ćelija karcinoma koja je izazvana oksidativnim stresom od strane Ganoderma lucidum preko supresije sekrecije interleukina-8

International Journal of Molecular Medicine 2006 Oct; 18(4):657-64

Cancer Researh Laboratory, Methodist Research Institute, Indianapolis, USA

Epidemiološke studije pokazuju da je konzumiranje prirodnih/nutritivnih proizvoda obrnuto srazmerno riziku od karcinoma. Dok je oksidativni stres, stvarajući reaktivno jedinjenje kiseonika, doveden u korelaciju sa inicijacijom i progresijom karcinoma, dijetetski antioksidansi smanjuju rizik od određenih karcinoma. Eksperimentalne studije su pokazale da antioksidansi i fito jedinjenja mogu sprečiti metastaze karcinoma, te su antioksidansi predloženi kao suplement terapiji karcinoma. Ganoderma lucidum je lekovita gljiva koja se u Aziji koristi poslednjih 200 godina za lečenje različitih bolesti, uključujući karcinom. Ganoderma lucidum je trenutno popularna kao dijetetski suplement u obliku čaja, praha ili ekstrakta. Ranije je dokazano da Ganoderma lucidum suprimira rast, angiogenezu i invazivnost visoko invazivnih i metastatskih ćelija karcinoma dojke. Ova studija je sprovedena da potvrdi dejstvo Ganoderme lucidum na metastatsko ponašanje slabo invazivnih ćelija MCF-7 karcinoma dojke, koje je izazvano oksidativnim stresom. Pokazali smo da Ganoderma lucidum inhibiše migraciju MCF-7 ćelija indukovanu oksidativnim stresom, nishodnom regulacijom MAPK signalizacije (mitogenima aktivirana protein kinaza). Ganoderma lucidum suprimira fosforilaciju ekstracelularne protein-kinaze (Erk1/2), koja je stimulisana oksidativnim stresom, a koja dovodi do nishodne regulacije eksprecije c fos i inhibicije transkripcionih faktora AP-1 i NF-kB. Biološki efekti Ganoderme lucidum na migraciju ćelija su posredovani supresijom sekrecije interleukina-8 iz ćelija MCF-7 koje su izložene oksidativnom stresu. Ukratko rečeno, rezultati sugerišu da Ganoderma lucidum inhibiše invazivno ponašanje ćelija karcinoma dojke koje je indukovano oksidativnim stresom, i to modulacijom Erk1/2 signalizacije te se može smatrati potencijalnim antioksidansom u dodatnoj terapiji karcinoma.

PMID: 16964420 [PubMed – indexed for MEDLINE]