Inhibitorno dejstvo hidrosolubilnog ekstrakta kulture micelijuma Ganoderme lucidum na razvoj pulmonalnog adenokarcinoma indukovanog N-nitrosobis (2 hidroksipropil) aminom kod Wistar pacova

Oncology Reports 2006 Dec; 16(6):1181-7

Department of Experimental Oncology, Researxh Institute for Radiation Biology and Medicine, Hiroshima University, Japan

Hidrosolubilni ekstrakt kulture micelijuma Ganoderme lucidum (MAK) je pokazao snažno hemoprotektivno dejstvo. Prezentovana studija je dizajnirana da ispita dejstvo dijetetske suplementacije micelijumom Ganoderme lucidum na razvoj tumorskih ćelija pluća preko N nitrosobis (2-hidroksipropil) amina (BHP) kod muških Slc:Wistar pacova. Ukupno 77 životinja, starosti 6 nedelja su bile podeljene u 5 grupa i u trajanju od 10 nedelja im je dodat BHP u pijaću vodu. Kontrolna grupa nije primala BHP. Nakon tretmana karcinogenom, pacovi su hranjeni normalnom MF (medium-fat) dijetom ili ishranom koja sadrži micelijum Ganoderme lucidum (1.25%, 2.5% ili 5%) tokom 12 nedelja. Makroskopski, sve doze micelijuma Ganoderme lucidum su redukovale broj nodula i efekat pri 5% micelijumu Ganoderme lucidum je bio posebno značajan. U odsečku tkiva pacova koji su primali sve doze micelijuma Ganoderme lucidum mikroskopski je uočen porast broja nuklearnog proliferišućeg ćelijskog antigena PCNA-negativnih tumora i sniženje broja tumora snažno pozitivnih na PCNA. Ovi rezultati ukazuju da dijetetska suplementacija micelijumom Ganoderme lucidum inhibiše razvoj karcinoma pluća, pokazujući da micelijum Ganoderme lucidum može biti snažan hemoprotektivni preparat protiv karcinogeneze pluća.

PMID: 17089035 [PubMed – indexed for MEDLINE]