Kombinovani uticaj zelenog čaja i Ganoderme lucidum na invazivno ponašanje ćelija karcinoma dojke

International Journal of Oncology 2007 Apr; 30(4):963-9

Cancer Researh Laboratory, Methodist Research Institute, Indianapolis, USA

Epidemiološke studije su pokazale da konzumiranje zelenog čaja može smanjiti rizik od različitih karcinoma. Pored toga, gljiva Ganoderma lucidum se u tradicionalnoj kineskoj medicini koristi u smislu promocije zdravlja, dugog života i terapije karcinoma. U ovoj studiji smo pokazali da ekstrakt zelenog čaja (GTE) pojačava antitumorsko dejstvo ekstrakta Ganoderme lucidum (GLE) na proliferaciju ćelija (neinvanzivni rast) kao i na formiranje kolonija (invazivni rast) ćelija karcinoma dojke. Ovaj efekat se postiže nishodnom regulacijom ekspresije proonkogena c-myc u ćelijama MDA-MB-231. Iako GTE i GLE nezavisno inhibišu adheziju, migraciju i invaziju MDA-MB-231 ćelija, njihova kombinacija je pokazala sinergistički efekat koji je posredovan supresijom sekrecije urokinaza-plazminogen aktivatora (uPA) u ćelijama karcinoma dojke. Naša studija ukazuje na potencijalnu primenu kombinacije zelenog čaja i ekstrakta Ganoderme lucidum radi supresije rasta i invazivnosti metastatskih karcinoma dojke.

PMID: 17332936 [PubMed – indexed for MEDLINE]