Mehanizmi hipoglikemijske aktivnosti ganoderana B - glikana plodnog tela Ganoderme lucidum

Planta medica 1989 Oct; 55(5):423-8

Hikino H, Ishiyama M, Suzuki Y, Konno C.

Ganoderan B povećava nivo insulina u plazmi kod normalnih i glukozom opterećenih miševa, ali nema uticaja na vezivanje insulina u izolovanim adipocitima. Primena ganoderana B dovodi do značajnog porasta aktivnosti hepatičke glukokinaze, fosfofruktokinaze i glukozo 6 fosfat dehidrogenaze kao i do smanjenja aktivnosti hepatičke glukozo 6-fosfat i glikogen sintetaze, ali ne utiče na aktivnost heksokinaze i glikogen fosforilaze. Ganoderan B redukuje sadržaj glikogena u jetri, ali nema uticaja na nivoe ukupnog holesterola i triglicerida u plazmi i jetri.

PMID: 2682700 [PubMed - indexed for MEDLINE]