Polisaharidi Ganoderme lucidum inhibišu rast vaskularnih endotelijalnih ćelija i indukuju VEGF u ćelijama

Life Science 2006 Feb; 78(13):1457-63 Epub 2005 Nov 2

Department of Pharmacology, School of Basic Medical Sciences, Peking University Health Science Center, Beijing, China

Polisaharidni peptidi Ganoderme lucidum (Gl-PP) pokazaju antitumorsko dejstvo kod miševa i potencijalna dejstva antiangiogeneze. U ovoj studiji je objašnjen moguć mehanizam dejstva Gl-PP-a na antiangiogenezu tumora. Naše istraživanje je pokazalo da je proliferacija HUVEC ćelija bila inhibisana uz Gl-PP na dozno-zavisan način, a ne usled citotoksičnosti. Citometrijske studije protoka su otkrile da tretman HUVEC ćelija Gl PP om može direktno indukovati ćelijsku apoptozu. Šta više, dodavanje Gl-PP-a takodje dovodi do redukcije ekspresije Bcl-2 anti-apoptotičnog proteina i porasta ekspresije Bax pro-apoptotičnog proteina HUVEC ćelija. Stoga, indukcija ćelijske apoptoze putem Gl-PP-a može biti mehanizam inhibicije proliferacije HUVEC ćelija. Primena visokih doza Gl-PP-u u hipoksiji tokom 18h kod PG ćelija humanog karcinoma pluća rezultira sniženjem sekretovanog VEGF-a. Zajedno uzevši, ovi nalazi podržavaju hipotezu da je ključni atribut potencijala antiangioneze činjenica da Gl-PP može direktno inhibisati proliferaciju vaskularnih epitelijalnih ćelija ili indirektno sniziti ekspresiju faktora rasta u tumorskim ćelijama.

PMID: 16269156 [PubMed – indexed for MEDLINE]