Uticaj Ganoderme lucidum na neželjena dejstva indukovana ciklofosfamidom

Gan To Kagaku Ryoho 2005 Oct; 32 (11):1586-8

Institute for Health Care Science, Suntory Ltd

Praćen je uticaj Ganoderme lucidum AF (izmenjena forma) na imunološke funkcije C57BL/6 miševa koji su tretirani ciklofosfamidom (CY). Ganoderma lucidum AF je pospešila nadoknadu izgubljene telesne težine uzrokovane primenom ciklofosfamida, a snizila abnormalan porast nivoa neutrofila u krvi, kada su miševi dobijali hranu sa dodatkom 2.5% Ganoderme lucidum AF , počevši nedelju dana pre tretmana sa ciklofosfamidom (150 mg/kg, i.p.). Oporavak CD8+ i NK1.1+ ćelija u slezini je ubrzan u grupi tretiranoj Ganodermom lucidum AF u odnosu na kontrolnu grupu. Ganoderma lucidum AF je takođe kompenzovala ciklofosfamidom indukovanu limfopeniju slezine i suprimirala abnormalan porast splenocita, 7 dana nakon tretmana ciklofosfamidom. Ovu rezultati ukazuju na činjenicu da je konzumiranje Ganoderme lucidum AF korisno za poboljšanje kvaliteta života koji je narušen hemoterapijskim lekovima, kao što je ciklosfamid.

PMID: 16315878 [PubMed – indexed for MEDLINE]